Nieuws

'Je gaat ongemerkt je grenzen verleggen, vroeg of laat raak je in onbalans’

Persbericht: ‘Je gaat ongemerkt je grenzen verleggen, vroeg of laat raak je in onbalans’WESTERKWARTIER – Petra Brantsma uit Oostwold is mantelzorgmakelaar. Een vrij nieuw begrip in het noorden, weet Petra die zich daarom graag voorstelt aan inwoners van het Westerkwartier. Veel mensen zijn of worden ermee geconfronteerd: mantelzorgen. Zorg bieden voor een naaste die dat nodig heeft. Dat kan een zorgintensief kind zijn, een hulpbehoevende ouder of een buurman/vrouw. Vaak voelt het als een vanzelfsprekendheid en zien ze zichzelf niet eens als mantelzorger. Toch is mantelzorgen een behoorlijk pittige taak, wanneer je bedenkt dat het allemaal even gecombineerd moet worden met werk, gezin en sociaal leven. “Je gaat ongemerkt je grenzen verleggen. Vroeg of laat raak je in onbalans.” Petra helpt door regeltaken over te nemen zodat er voor mantelzorgers meer tijd overblijft voor zorg én het leven van de mantelzorger zelf.

Petra Brantsma herkent het als geen ander: veel mantelzorgers die de weg kwijt raken in het oerwoud van zorg. Waar moeten ze wat halen? Welk formulier moet worden ingevuld om iets voor elkaar te krijgen? Het juiste loket vinden blijkt in de praktijk al een behoorlijk lastige. “Door eigen ervaring, ik ben moeder van twee ‘special-need’ kinderen, wist ik: dit kan beter. Als mantelzorger komt er veel op je af. Naast hun eigen drukke leven krijgen ze behalve zorg voor een naaste ook ineens te maken met het regelen van bijvoorbeeld dagbesteding of PGB. De zorg is ingewikkelder geworden. Wetten zijn veranderd”, vertelt Petra die regelmatig ziet dat mantelzorgers helemaal vastlopen. “Bij dit soort zaken kan ik als mantelzorgmakelaar helpen. Ik neem in overleg een aantal regeltaken over. Een kortdurend en slagvaardig traject waarin de mantelzorger zelf de regie houdt. In een intakegesprek gaan we samen de knelpunten bij langs en waar er behoefte aan hulp is. Vervolgens leggen we vast welke regeltaken ik overneem. Daarna ga ik onmiddellijk aan de slag. Doorpakken is mijn ding. Ik laat me door niemand afschepen. De aanvraag van een PGB, het regelen van dagbesteding, respijtzorg of een gesprek met de werkgever van de mantelzorger, dat soort zaken kan ik desgewenst helemaal op me nemen. En als het eenmaal staat, is het klaar.”

De diensten van de mantelzorgmakelaar worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. In sommige gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op de WMO. Meer weten over de diensten van Petra? Neem gerust even contact op!

Dat kan via 06-20723137.

Mailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie is te vinden op de website www.petrabrantsma.nl.

Werk en Mantelzorg

Werk en Mantelzorg, Petra Brantsma Mantelzorgmakelaar GroningenWerk en Mantelzorg, Petra Brantsma Mantelzorgmakelaar GroningenMaandag 12 november 2018 organiseerde de Rijksuniversiteit Groningen de dag van de Mantelzorg, met het thema:  Hoe we werk en extra zorgtaken (kunnen) combineren.

Samen met collega mantelzorgmakelaar Anita Kuipers – Boel van KuBo Ontzorgspecialist, mochten wij een presentatie houden over ons vak de Mantelzorgmakelaar. Hoe wij als mantelzorgmakelaars een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde balans tussen werk en mantelzorgtaken. Dit leverde mooie gesprekken op met de aanwezige mantelzorgers.

Aandacht voor mantelzorg in programma Langer Thuis, Prinsjesdag 2018

Aandacht voor mantelzorg in programma Langer Thuis, Prinsjesdag 2018Koning Willem Alexander sprak in een overwegend positieve Troonrede op Prinsjesdag over initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. Ook stelde hij de vraag ‘leven we wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?  

Mezzo verdiepte zich in de Miljoenennota en de begroting van VWS die geen verrassingen kent en zet de belangrijkste punten voor mantelzorgers op een rij.

Wat staat er in de Miljoenennota 2019?

De volgende ontwikkelingen uit de Miljoenennota raken de (financiële) situatie van mantelzorgers:

  • Ouderenzorg. In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen. Het extra bedrag loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.
  • Betaalbaarheid van de zorg. Het kabinet bevriest het maximale verplichte eigen risico.  Voor de Wmo-voorzieningen geldt een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken. Er komt een halvering van de vermogensinkomstenbijtelling voor eigen bijdragen in de Wlz en Wmo (van 8% naar 4%).  De eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd.
  • Zorgpersoneel. Het kabinet verbetert de arbeidsomstandigheden van medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werk- en regeldruk.

Begroting VWS: actielijn mantelzorgers en vrijwilligers in Langer Thuis

In de begroting van VWS is geld vrij gemaakt voor diverse projecten en regelingen die (indirect) ondersteunend zijn aan mantelzorgers.

  • In het Programma Langer Thuis wordt gewerkt aan een bewustwordingscampagne mantelzorg en het stimuleren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. De (over)belasting van mantelzorgers wordt gemeten.
  • De extra middelen voor de verpleeghuiszorg (tot 2,1 mljd) worden beschikbaar gesteld via een kwaliteitsbudget gekoppeld aan kwaliteitsplannen waaraan de verpleeghuizen moeten voldoen.
    In het programma gehandicaptenzorg en complexe zorg wordt gewerkt aan het ontzorgen van naasten die vaak langdurig voor een familielid zorgen.
  • Het kabinet zet fors in op de bestrijding van eenzaamheid, namelijk 29 miljoen via het programma Eén tegen Eenzaamheid.
  • Nieuwe huisvestigingsvormen voor ouderen worden gestimuleerd door een nieuw op te richten ‘community of practice’ en door een innovatieregeling voor nieuwe woonvormen.
  • Digitale netwerkzorg thuis en gegevensuitwisseling tussen professionals en patiënten wordt mogelijk gemaakt door ook een nieuwe innovatieregeling.

Voor vrijwilligerszorg wordt 7,5 miljoen geïnvesteerd in een gratis VOG voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. Daarnaast wordt de Kamer in het najaar geïnformeerd over een nieuw voorstel voor ondersteuning van vrijwilligers door het NOV.

Meer informatie:

Troonrede

Miljoenennota

Begroting van VWS

Lidmaatschap

     
Ingeschreven bij:  Certificaat kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals,Registerplein Mantelzorgmakelaars
Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals

Contact

Petra Brantsma

Mantelzorgmakelaar Groningen

Hoofdstraat 255, 9828 PC, Oostwold

(gemeente Westerkwartier)

Werkgebied: driehoek Groningen, Drachten, Assen

06 20723137 /  info@petrabrantsma.nl

AGB-code: 48485664

KVK: 50617419

     

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring